Urban Mining

Urban Mining

Urban Mining

info@yellowmetals.eu

06 84533047

machine demontage

aantrekkelijke tarieven | snel geregeld

Urban Mining door Yellow Metals

Urban Mining, de innovatieve benadering van materiaalwinning uit stedelijke bronnen. Bij Yellow Metals zijn we toegewijd aan duurzaamheid en het maximaliseren van de waarde van materialen.

Wat is Urban Mining?

Urban Mining verwijst naar het proces van het terugwinnen van waardevolle materialen uit stedelijke bronnen, zoals afvalstromen, gebouwen en elektronisch afval. Het gaat om het identificeren, verzamelen, scheiden en recyclen van waardevolle materialen met als doel de afhankelijkheid van traditionele mijnbouw te verminderen en een circulaire economie te bevorderen.

Voordelen van Urban Mining
 • Vermindering van de druk op natuurlijke hulpbronnen: Urban Mining biedt een alternatieve bron van materialen, waardoor de behoefte aan traditionele mijnbouw en ontginning van natuurlijke hulpbronnen wordt verminderd.
 • Verlaging van de CO2-voetafdruk: Door materialen te recyclen in plaats van nieuwe te produceren, wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd en draagt Urban Mining bij aan klimaatverandering.
 • Bevordering van een circulaire economie: Urban Mining sluit de kringloop door materialen steeds opnieuw te gebruiken, waardoor afval wordt geminimaliseerd en de levensduur van producten wordt verlengd.
 • Economische kansen: Urban Mining creëert nieuwe zakelijke kansen en banen in de recycling- en materiaalherwinningsector.
 • Beperking van afvalstortplaatsen: Door waardevolle materialen uit afvalstromen te halen, wordt de hoeveelheid afval die op stortplaatsen belandt, verminderd.
Processen van Urban Mining
 • Afvalverzameling en scheiding: Het Urban Mining-proces begint met het verzamelen van diverse afvalstromen, zoals elektronisch afval, bouw- en sloopafval en industrieel afval. Vervolgens worden geavanceerde scheidingsmethoden toegepast om materialen te scheiden op basis van hun eigenschappen, zoals magnetische eigenschappen, dichtheid en chemische samenstelling.
 • Opwerking en raffinage: Na de scheiding ondergaan de verzamelde materialen een opwerkingsproces om ze klaar te maken voor verdere verwerking. Dit omvat het verkleinen, reinigen en sorteren van de materialen, zodat ze geschikt zijn voor de volgende fase van de verwerking.
 • Terugwinning van waardevolle metalen: In deze fase worden specifieke technieken gebruikt om waardevolle metalen terug te winnen uit de verzamelde materialen. Dit omvat processen zoals smelten, elektrolyse, extractie en raffinage om zuivere metalen te verkrijgen die kunnen worden hergebruikt in nieuwe producten.
Toepassingen van Urban Mining
 • Bouw- en constructiesector: Materialen die worden teruggewonnen via Urban Mining kunnen worden gebruikt in de bouw- en constructiesector. Denk hierbij aan gerecyclede metalen, beton, hout en isolatiematerialen. Deze materialen kunnen de vraag naar nieuwe grondstoffen verminderen en de duurzaamheid van bouwprojecten verbeteren.
 • Elektronica-industrie: Urban Mining levert waardevolle metalen en andere materialen voor de elektronica-industrie. Deze materialen kunnen worden gebruikt bij de productie van nieuwe elektronische apparaten, waardoor de afhankelijkheid van mijnbouw en de milieu-impact van de elektronica-industrie worden verminderd.
 • Automobielindustrie: Teruggewonnen materialen uit Urban Mining kunnen ook worden toegepast in de automobielindustrie. Bijvoorbeeld gerecyclede metalen voor de productie van auto-onderdelen, hergebruik van batterijen en de integratie van duurzame materialen in interieurafwerkingen.
 • Hernieuwbare energiebronnen: Urban Mining speelt een belangrijke rol bij de productie van hernieuwbare energiebronnen. Materialen zoals zonnepanelen, windturbines en batterijen bevatten waardevolle metalen die kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt, waardoor de duurzaamheid van hernieuwbare energietechnologieën wordt vergroot.
Rol van Yellow Metals in Urban Mining
 • Geavanceerde technologieën en expertise: Yellow Metals beschikt over geavanceerde technologieën en een ervaren team dat gespecialiseerd is in Urban Mining. We passen innovatieve scheidingsmethoden, opwerkingsprocessen en metaalherwinningsmethoden toe om de maximale waarde uit stedelijke bronnen te halen.
 • Duurzame materialenrecycling: Wij streven naar duurzaamheid in al onze activiteiten. Onze focus ligt op het hergebruiken van materialen, het minimaliseren van afval en het verminderen van de milieu-impact. Door Urban Mining toe te passen, dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie.
 • Efficiënt beheer van sloopprojecten: Yellow Metals heeft ruime ervaring in het efficiënt beheren van sloopprojecten. We zorgen voor een veilige en verantwoorde ontmanteling van gebouwen, infrastructuur en installaties, waarbij waardevolle materialen zorgvuldig worden teruggewonnen.

Contact klantenservice

06 84533047
Machine Demontage

Urban mining informatie nodig?

Neem contact op met yellow Metals.

Partij oud ijzer verkopen

Partij oud ijzer verkopen

Alloy legeringen

Alloy legeringen

Inconel

Inconel

De Evolutie van de Oud IJzerboer

De Evolutie van de Oud IJzerboer

Voordelen van Metaalrecycling

Voordelen van Metaalrecycling

Smeltpunten van Metalen

Smeltpunten van Metalen

Metaalrecycling Proces

Metaalrecycling Proces

Hoe oud ijzer prijzen werken

Hoe oud ijzer prijzen werken

Titanium

Titanium

Vanadium

Vanadium